Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-2/2023/12

Številka odločbe: Odločba 06121-2/2023/12
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju prvega odstavka 77. člena ZMed, sedme alineje 78. člena Zmed (lokalni radijski program posebnega pomena) in 6. člena Pravilnika o programih posebnega pomena
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper družbo Naš čas, d.o.o., kot izdajateljico lokalnega radijskega programa posebnega pomena RADIO VELENJE, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati lokalni radijski program posebnega pomena (prvi odstavek 77. člena ZMed, sedma alineja 78. člena Zmed ter 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena). Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je agencija izdajateljici z odločbo odredila, da mora v roku enega (1) meseca zagotoviti, da bo v zadevnem programu v dnevnem oddajnem času med 6. in 20. uro, vsebovanih najmanj dvajset (20) odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije in da bosta v tem deležu zastopani informativna in kulturno-umetniška programska vsebina ter vsaj še ena izmed naslednjih vrst programskih vsebin: izobraževalna, otroška in mladinska, verska, športna ali kulturno-zabavna programska vsebina. Izdajateljica mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava