Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-2/2020/14

Številka odločbe: Odločba 06121-2/2020/14
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju drugega odstavka 19. člena ZAvMS (prepoznavnost avdiovizualnih komercialnih sporočil)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca javni zavod RTV Slovenija, kot izdajatelja televizijskega programa Televizija Slovenija 1 /SLO1/, vodila postopek inšpekcijskega nadzora zaradi nespoštovanja določbe drugega odstavka 19. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), v času, ko se je na zadevnem televizijskem programu predvajala televizijska oddaja Na lepše. Zaradi ugotovljene kršitve predvajanja prikritega avdiovizualnega komercialnega sporočila proti plačilu je bilo zavezancu odrejeno, da mora prenehati s predvajanjem prikritih avdiovizualnih komercialnih sporočil, in sicer tako, da programsko vsebino Na lepše bodisi ustrezno označi kot obliko televizijskega oglaševanja, to je kot informativno oglaševanje, bodisi zagotovi, da besedno ali slikovno predstavljanje blaga, storitev, imena, blagovne znamke ali dejavnosti proizvajalca blaga ali ponudnika storitev ne bo namenjeno neposredni promociji pravne ali fizične osebe, predvsem na način odsotnosti kritičnosti do določenega izdelka, storitve ali blagovne znamke in sklicevanja nanje z namenom promocije, ter da takšno predstavljanje ne bo objavljeno v programski vsebini, za katero je zavezanec prejel plačilo ali podobno nadomestilo, ki predstavlja nedovoljen poseg v uredniško odgovornost in neodvisnost zavezanca oziroma zavaja javnost glede svoje narave. Zavezanec mora v roku obvestiti agencijo o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih v zvezi z izpolnitvijo naložene obveznosti.  

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava