Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-18/2020/14

Številka odločbe: Odločba 06121-18/2020/14
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju prvega in tretjega odstavka 79. člena ZMed, sedme alineje prvega odstavka 78. člena ZMed (lokalni radijski in televizijski programi) v povezavi s četrtim odstavkom 79. člena ZMed (regionalni radijski in televizijski programi) ter 6. člena Pravilnika o programih posebnega pomena
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper družbo VTV Studio, d.o.o., Žarova cesta 10, 3320 Velenje, izdajateljico regionalnega televizijskega programa posebnega pomena VAŠA TELEVIZIJA (VTV), vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (v nadaljevanju: ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati regionalni televizijski program posebnega pomena (iz prvega in tretjega odstavka 79. člena, iz sedme alineje prvega odstavka 78. člena ZMed v povezavi s četrtim odstavkom 79. člena ZMed ter 6. člena Pravilnika o programih posebnega pomena. Agencija je ugotovila, da izdajateljica televizijskega programa ni predvajala skladno z določbo prvega odstavka 79. člena ZMed ter 6. člena Pravilnika, zato je izdala odločbo z rokom za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je agencija izdajateljici z odločbo odredila, da mora v roku treh mesecev zagotoviti, da bo v televizijskem programu VAŠA TELEVIZIJA (VTV), v dnevnem oddajnem času med 8. in 24. uro, vsebovanih najmanj trideset (30) odstotkov regionalnih vsebin lastne produkcije in da bodo v tem deležu zastopani informativna in kulturno-umetniška programska vsebina ter vsaj še ena izmed zvrsti lokalnih programskih vsebin, naštetih v 4. členu Pravilnika o programih posebnega pomena s tematiko, ki izhaja iz regionalnega območja, kateremu je namenjen regionalni televizijski program VAŠA TELEVIZIJA (VTV). Izdajateljica mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava