Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-16/2020/18

Številka odločbe: Odločba 06121-16/2020/18
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju sedme alineje prvega odstavka 78. člena ZMed, prvega in tretjega odstavka 79. člena ZMed (regionalni televizijski program posebnega pomena) in 82. člena ZMed, določneje 5. in 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je zoper zavezanca TELEVIZIJA NOVO MESTO d.o.o., kot izdajatelja regionalnega televizijskega programa posebnega pomena VAŠ KANAL, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati regionalni televizijski program posebnega pomena (prvi in tretji odstavek 79. člena ZMed, sedma alineja prvega odstavka 78. člena ZMed in 82. člen ZMed, določneje 5. in 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena).    

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti je agencija zavezancu z odločbo odredila, da mora v roku dveh mesecev zagotoviti, da bo televizijski program VAŠ KANAL v dnevnem oddajnem času med 8. in 24. uro vseboval najmanj trideset odstotkov regionalnih vsebin lastne produkcije.

Agencija je s takšno končno odločitvijo sledila tudi negativnemu predhodnemu mnenju Sveta za radiodifuzijo k odvzemu statusa programa posebnega pomena. Zavezanec mora tako zdaj agencijo v zastavljenem roku obvestiti o sprejetih ukrepih in ji v ta namen posredovati v odločbi zahtevana dokazila o odpravljenih nepravilnostih in pomanjkljivostih. V primeru, da zavezanec v predpisanem roku ne odpravi ugotovljenih kršitev, mu lahko agencija skladno s peto alinejo tretjega odstavka 109. člena ZMed odvzame status regionalnega programa posebnega pomena.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava