Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-15/2021/6

Številka odločbe: Odločba 06121-15/2021/6
Naziv odločbe: Nadzor nad izpolnjevanjem zakonskih zahtev glede zaščite otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je zoper zavezanko, družbo ARENA VIP d.o.o., ki je izdajateljica televizijskega programa TV Arena vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonskih zahtev glede zaščite otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah 14. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21). Na podlagi ugotovljenega je agencija z odločbo odredila, da mora zavezanka v roku 7 dni zagotoviti  ustrezno predvajanje programskih vsebin za odrasle v televizijskem programu TV Arena na način, da ne bo več prihajajo do kršitev 14. čl. ZAvMS in sicer tako, da bo predvajanje vsebin za odrasle na kodiranem programu s tehnično zaščito, ki zagotavlja, da vsebin za odrasle otroci praviloma ne bodo mogli slišati ali videti, in da bo zavezanka v primeru predvajanja programskih vsebin za odrasle zagotovila tehnično zaščito, ki bo pomenila omejitev dostopa s sistemom s kodo PIN ali drugo enakovredno zaščito, ki je uporabnik ne more odstraniti in omogoča dostop le tistim, ki imajo dovoljenje za ogled (koda, geslo ipd.). Ta dostop mora biti privzeto zaklenjen, uporabnik pa mora imeti možnost nastavitve dostopa, pri čemer lahko dobi dovoljenje za ogled le polnoletna oseba, ki je seznanjena z namenom tehnične zaščite in ima natančna navodila za uporabo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava