Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-14/2020/9

Številka odločbe: Odločba 06121-14/2020/9
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju prvega odstavka 99. člena ZMed (posebna omejitev za novinarje in voditelje poročil)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca TV 3 d.o.o, Šmarska cesta 5, 6000 Koper - Capodistria, vodila postopek inšpekcijskega nadzora v zvezi z določbo prvega odstavka 99. člena Zakona o medijih (ZMed). Agencija je na podlagi izvedenega dokaznega postopka ugotovila nepravilnosti, zato je skladno s prvim odstavkom 109. člena ZMed izdala odločbo in zavezancu odredila, da v roku 30 dni od vročitve odločbe v televizijskem programu TV 3 preneha s predvajanjem televizijskega oglasa o življenjskem zavarovanju za primer smrti »Zavarovalnica Triglav, novorojenček, družina v porodnišnici« in v okviru organizacije izvede izobraževanje za zaposlene, odgovorne za področje oglaševanja, ki se nanaša na delo novinarjev, kot jih določajo določbe veljavnega Zakona o medijih in Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah ter agenciji posreduje dokazilo o izvedenem izobraževanju. Zavezanec mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava