Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-13/2022/7

Številka odločbe: Odločba 06121-13/2022/7
Naziv odločbe:
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca NTV24.si d.d., Štihova ulica 7, 1000 Ljubljana, kot izdajatelja televizijskega programa NOVA24TV, vodila postopek inšpekcijskega nadzora zaradi nespoštovanja določb prve alineje 9. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS). Potem ko je agencija v dokaznem postopku ugotovila kršitev spodbujanja nasilja in sovraštva do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi prepričanja, političnega ali drugega mnenja, je bilo zavezancu z odločbo odrejeno, da mora s kršitvijo prenehati, in sicer tako da:

1) naslednji dan po vročitvi odločbe zagotovi, da programska vsebina z naslovom »Kdo vam laže?« ne bo predvajana v televizijskem programu NOVA24TV, na način in v obliki z dne 28. 6. 2022, 20:52:11–20:52:33 in 20:52:41–20:52:58, oziroma samostojno ali kot del druge programske vsebine v tem delu, ki predstavlja ugotovljeno kršitev;

2)  v roku petih dni od vročitve odločbe zagotovi, da programska vsebina z naslovom »Kdo vam laže?« ne bo dostopna na katerikoli avdiovizualni medijski storitvi, bodisi televizijskem programu bodisi avdiovizualni medijski storitvi na zahtevo, ki je pod uredniško odgovornostjo ponudnika, na način in v obliki z dne 28. 6. 2022, 20:52:11–20:52:33 in 20:52:41–20:52:58, oziroma samostojno ali kot del druge programske vsebine v tem delu, ki predstavlja ugotovljeno kršitev;

3) v roku tridesetih dni od vročitve odločbe v programski vsebini z naslovom »Kdo vam laže?« oziroma v primerljivi programski vsebini na sporedu televizijskega programa NOVA24TV, predvajani v primerljivem programskem času predvajanja predmetne vsebine, objavi izrek te odločbe, na način in v obliki, da bo gledalec jasno in nedvoumno seznanjen z njegovo vsebino, in sicer: »Izdajatelju televizijskega programa NOVA24TV je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije odredila ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti, na podlagi katerih bo v prihodnje lahko preprečil spodbujanje k nasilju ali sovraštvu do skupine oseb ali člana take skupine na podlagi prepričanja, političnega ali drugega mnenja, kot je bilo to ugotovljeno v oddaji »Kdo vam laže?« dne 28. 6. 2022.«;

4) v roku tridesetih dni od vročitve odločbe seznani novinarje, voditelje in vse druge odgovorne osebe za realizacijo avdiovizualnih programskih vsebin, ki so predvajane v televizijskem programu NOVA24TV, s predmetno inšpekcijsko odločbo in

5) v roku tridesetih dni od vročitve odločbe oblikuje smernice ravnanja za preprečitev spodbujanja nasilja ali sovraštva v vseh programskih vsebinah lastne produkcije, ki bodo temeljile na določbah prve alineje 9. člena ZAvMS in ugotovitvah inšpekcijske odločbe ter vsebovale najmanj: a) navodila za ravnanje novinarja oziroma voditelja, tako kontaktne televizijske pogovorne oddaje, kot tudi vsake druge programske vsebine zavezanca, ki je nastala v njegovi lastni produkciji; b) navodila v kontaktno oddajo kličočemu gledalcu v zvezi z zahtevami zavezanca po preprečevanju spodbujanja nasilja ali sovraštva, ki morajo biti v določenem časovnem intervalu, a najmanj v obdobju treh (3) mesecev, predvajana vsakič, preden bo gledalec sodeloval v kontaktni oddaji  oziroma vsaki drugi programski vsebini zavezanca; s smernicami ravnanja mora zavezanec seznaniti vse, zgoraj navedene osebe.

Zavezanec mora v postavljenem roku tridesetih dni od vročitve odločbe obvestiti agencijo o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih, na način, določen v odločbi.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava