Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06121-10/2020/11

Številka odločbe: Odločba 06121-10/2020/11
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju prvega odstavka 99. člena ZMed (posebna omejitev za novinarje in voditelje poročil)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca Planet TV d.o.o, Stegne 19, 1000 Ljubljana, vodila postopek inšpekcijskega nadzora v zvezi z določbo prvega odstavka 99. člena Zakona o medijih (ZMed). Agencija je na podlagi izvedenega dokaznega postopka ugotovila nepravilnosti, zato je skladno s prvim odstavkom 109. člena ZMed izdala odločbo in zavezancu odredila, da v roku 15 dni od vročitve odločbe v televizijskem programu Planet TV preneha s predvajanjem televizijskega oglasa o življenjskem zavarovanju za primer smrti »Zavarovalnica Triglav, novorojenček, družina v porodnišnici« in agenciji posreduje dokazila o izvedenem izobraževanju s področja oglaševanja, ki se nanašajo na delo novinarjev, kot jih določata veljavni Zakon o medijih in Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah. Zavezanec mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava