Odločba 06120-9/2019/10

Številka odločbe: Odločba 06120-9/2019/10
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper družbi RADIO CERKNO, d.o.o., Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno in RADIO KOBARID, d.o.o., Gregorčičeva ulica 20, 5222 Kobarid, ki sta programsko povezana izdajatelja Regionalne radijske mreže PRIMORSKI VAL s statusom regionalne mreže lokalnih radijskih programov posebnega pomena, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati regionalna mreža lokalnih radijskih programov posebnega pomena (drugi odstavek 79. člena ter prva in druge alineja 9. člena Pravilnika o programih posebnega pomena). Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je Agencija izdajateljema z odločbo odredila, da morata v roku treh mesecev od vročitve te odločbe zagotoviti, da na območju, za katerega ima posamezen izdajatelj veljavno radijsko dovoljenje za dotični radijski program, vsak dan med 6. in 20. uro v času razširjanja svojega lokalnega radijskega programa (RADIO ODMEV oz. Alpski val) zagotovita, najmanj 2 uri lokalnih programskih vsebin lastne produkcije, ki so lahko informativne, kulturno-umetniške, izobraževalne, otroške in mladinske, verske, športne in kulturno-zabavne s tematiko, ki izhaja iz lokalnega območja, kateremu je namenjen posamezen lokalni radijski program (RADIO ODMEV oz. Alpski val). Izdajatelja morata v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti Agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava