Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06120-9/2018/9

Številka odločbe: Odločba 06120-9/2018/9
Naziv odločbe:
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper družbo Radio Štajerski val, d.o.o., Drofenikova 1, 3230 Šentjur, kot izdajateljico regionalnega radijskega programa posebnega pomena RADIO ŠTAJERSKI VAL, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati regionalni radijski program posebnega pomena (7. alineja prvega odstavka 78. člena ZMed, prvi odstavek 79. člena ZMed in 82. člen ZMed, določneje 5. in 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena). Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je agencija izdajatelju z odločbo odredila, da mora v roku dveh mesecev zagotoviti, da bo radijski program RADIO ŠTAJERSKI VAL v dnevnem oddajnem času med 6. in 20. uro poleg informativne in vsaj še ene izmed programskih vsebin iz 4. člena Pravilnika vseboval še kulturno -umetniško programsko vsebino ter, da bodo v tedenski programski shemi zastopane programske vsebine iz vsaj petih izmed naslednjih vrst regionalnih programskih vsebin lastne produkcije: informativna, kulturno-umetniška, izobraževalna, otroška ali mladinska, verska, športna ali kulturno-zabavna programska vsebina. Izdajatelj mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava