Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06120-6/2021/20

Številka odločbe: Odločba 06120-6/2021/20
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju sedme alineje prvega odstavka 78. člena ZMed, prvega odstavek 79. člena ZMed (regionalni radijski program posebnega pomena) in 82. člena ZMed, določneje 5. in 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS je zoper zavezanca RADIO KRANJ, d.o.o., kot izdajatelja regionalnega radijskega programa posebnega pomena RADIO KRANJ - GORENJSKI MEGASRČEK, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati regionalni radijski program posebnega pomena (prvi odstavek 79. člena ZMed, sedma alineja prvega odstavka 78. člena ZMed in 82. člen ZMed, določneje 5. in 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena).   

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti je agencija zavezancu z odločbo odredila, da mora v roku dveh mesecev zagotoviti, da bo radijski program RADIO KRANJ - GORENJSKI MEGASRČEK v dnevnem oddajnem času med 6. in 20. uro predvajal najmanj trideset odstotkov regionalnih vsebin lastne produkcije in da bo v tedenski programski shemi vseboval programske vsebine iz vsaj petih različnih vrst programskih vsebin, in sicer: informativno, kulturno-umetniško, izobraževalno, otroško in mladinsko, versko, športno ali kulturno-zabavno programsko vsebino. Zavezanec mora ukrep izvršiti na način, da bo vsaka programska vsebina, ki naj všteva v delež in programsko raznovrstnost regionalnih vsebin lastne produkcije zavezanca, izvirno predvajana na tem radijskem programu ter poslušalcu prepoznana kot uredniško izoblikovana zaključena programska enota posameznega radijskega žanra ene izmed vrst zgoraj navedenih programskih vsebin.

Agencija je s takšno končno odločitvijo sledila tudi negativnemu predhodnemu mnenju Sveta za radiodifuzijo k odvzemu statusa programa posebnega pomena. Zavezanec mora tako zdaj agencijo v postavljenem roku obvestiti o sprejetih ukrepih in ji v ta namen posredovati v odločbi zahtevana dokazila o odpravljenih nepravilnostih in pomanjkljivostih. V primeru, da zavezanec v predpisanem roku ne odpravi ugotovljenih kršitev, mu lahko agencija skladno s peto alinejo tretjega odstavka 109. člena ZMed odvzame status regionalnega programa posebnega pomena.

 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava