Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06120-5/2021/12

Številka odločbe: Odločba 06120-5/2021/12
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju prvega odstavka 79. člena, iz sedme alineje prvega odstavka 78. člena ZMed v povezavi s četrtim odstavkom 79. člena ZMed (regionalni radijski program posebnega pomena) ter 6. člena Pravilnika o programih posebnega pomena
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Repubilke Slovenije je zoper družbo Radio Kum Trbovlje, d.o.o., izdajateljico regionalnega radijskega programa posebnega pomena Radio Aktual Kum, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati regionalni radijski program posebnega pomena, in sicer iz prvega odstavka 79. člena, iz sedme alineje prvega odstavka 78. člena ZMed v povezavi s četrtim odstavkom 79. člena ZMed ter 6. člena Pravilnika o programih posebnega pomena. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je agencija izdajateljici z odločbo odredila, da mora v roku enega meseca zagotoviti, da bo v radijskem programu Radio Aktual Kum, v dnevnem oddajnem času med 6. in 20. uro, vsebovanih najmanj trideset (30) odstotkov regionalnih vsebin lastne produkcije in da bodo v tem deležu zastopani informativna in kulturno-umetniška programska vsebina ter vsaj še ena izmed zvrsti lokalnih programskih vsebin, naštetih v 4. členu Pravilnika o programih posebnega pomena s tematiko, ki izhaja iz območja, kateremu je namenjen regionalni radijski program Radio Aktual Kum. Izdajateljica mora v zastavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava