Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06120-5/2019/9

Številka odločbe: Odločba 06120-5/2019/9
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju prvega odstavka 77. člena ZMed, 7. alineje prvega odstavka 78. člena ZMed in 82. člena ZMed (lokalni radijski program posebnega pomena), določneje 5. in 6. člena Pravilnika o programih posebnega pomena.
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper družbo RADIO ROBIN d.o.o., kot izdajateljico lokalnega radijskega programa posebnega pomena Radio Robin, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih (ZMed), v delu, kjer so določene zahteve in pogoji, ki jih mora izpolnjevati lokalni radijski program posebnega pomena (prvi odstavek 77. člena ZMed, 7. alineja prvega odstavka 78. člena ZMed in 82. člen ZMed, določneje 5. in 6. člen Pravilnika o programih posebnega pomena).

Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti je agencija izdajatelju z odločbo odredila, da mora v roku dveh mesecev zagotoviti, da bo radijski program Radio Robin v dnevnem oddajnem času med 6. in 20. uro vseboval najmanj 20 odstotkov lokalnih vsebin lastne produkcije ter v tem deležu poleg informativne in kulturno-umetniške programske vsebine vsaj še eno izmed naslednjih vrst programskih vsebin: izobraževalno, otroško in mladinsko, versko, športno ali kulturno-zabavno programsko vsebino. Izdajatelj mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.  

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava