Odločba 06120-30/2019/11

Številka odločbe: Odločba 06120-30/2019/11
Naziv odločbe:
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper družbo RADIO PRO 1 d.o.o., Rozmanova ulica 34, 8000 Novo mesto, ki je izdajateljica radijskega programa Radio 1 Štajerska; ENA MB, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonskih določb o izvajanju radijske dejavnosti iz 7. oddelka drugega poglavja ZMed (3. in 4. alineja prvega odstavka 106. člena ZMed) in so določene v odločbi o dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti. Na podlagi ugotovljenega je agencija izdajatelju z odločbo odredila, da mora v roku treh mesecev zagotoviti, da bo radijski program Radio 1 Štajerska; ENA MB v dnevnem oddajnem času predvajal ustrezna minimalna tedenska povprečja programskih vsebin lastne produkcije posameznih zvrsti in da bo ime radijskega programa predvajal na način in v obliki, da pri poslušalcu, v dnevnem oddajnem času, ko se predvaja radijski program Radio 1 Štajerska; ENA MB, ne bo obstajal nikakršen dvom, kateri radijski program posluša. Izdajatelj mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava