Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06120-3/2023/5

Številka odločbe: Odločba 06120-3/2023/5
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju 3. in 4. alineje prvega odstavka 106. člena ZMed (dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je zoper zavezanko, RADIO MAKSI d.o.o., ki je izdajateljica radijskega programa TOTI MAXI, TOTI MS vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonskih določb o izvajanju radijske dejavnosti iz 7. oddelka drugega poglavja ZMed (3. in 4. alineja prvega odstavka 106. člena ZMed) in so določene v odločbi o dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti. Na podlagi ugotovljenega je agencija z odločbo odredila, da mora zavezanka v roku 5 dni zagotoviti, da se bo radijski program TOTI MAXI; TOTI MS preko različnih tehnik radiodifuznega razširjanja predvajal v skladu s programskimi zahtevami, ki izhajajo izreka veljavnega dovoljenja. Zavezanka mora v zastavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava