Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06120-17/2019/11

Številka odločbe: Odločba 06120-17/2019/11
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju 3. in 4. alineje prvega odstavka 106. člena ZMed (dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper družbo RADIO URBAN d.o.o., Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica, ki je izdajateljica radijskega programa RADIO 1 RIBNICA; ENA RIB, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izvajanjem zakonskih določb o izvajanju radijske dejavnosti iz 7. oddelka drugega poglavja ZMed (3. in 4. alineja prvega odstavka 106. člena ZMed) in so določene v odločbi o dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti. Na podlagi ugotovljenega je agencija izdajatelju z odločbo odredila, da mora v roku treh mesecev zagotoviti, da bo radijski program RADIO 1 RIBNICA; ENA RIB v dnevnem oddajnem času predvajal ustrezna minimalna tedenska povprečja programskih vsebin lastne produkcije posameznih zvrsti in da bo ime radijskega programa predvajal na način in v obliki, da pri poslušalcu, v dnevnem oddajnem času, ko se predvaja radijski program RADIO 1 RIBNICA; ENA RIB, ne bo obstajal nikakršen dvom, kateri radijski program posluša. Izdajatelj mora v postavljenem roku o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava