Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06120-1-2023-8

Številka odločbe: Odločba 06120-1-2023-8
Naziv odločbe: Nadzor nad ugotavljanjem nepravilnosti pri izvajanju 3. in 4. alineje prvega odstavka 106. člena ZMed (dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je zoper zavezanca Naš čas, d.o.o., kot izdajatelja radijskega programa Radio Velenje, po uradni dolžnosti, vodila postopek inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem določb Zakona o medijih, in sicer glede izvajanja programskih zahtev, ki jih mora izdajatelj upoštevati pri razširjanju svojega programa (3. in 4. alineja prvega odstavka 106. člena Zakona o medijih) in so določene v dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti. V postopku je bila preverjana programska zahteva, ki izhaja iz 3.a točke zavezančevega veljavnega dovoljenja št. 38161-81/2021/3 z dne 11. 10. 2021, tj. da se mora predvajati program Radio Velenje 24 ur na dan. Ugotovljeno je bilo, da zavezanec ni izpolnjeval omenjene programske zahteve s tem, ko ni predvajal lastnega programa 24 ur na dan. Z odločbo je zato agencija zavezancu naložila, da mora v roku 15 dni zagotoviti, da se radijski program Radio Velenje razširja v skladu s programskimi zahtevami iz njegovega veljavnega dovoljenja in v istem roku agencijo obvestiti o odpravljenih nepravilnostih.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava