Skoči do osrednje vsebine

Sklep 06106-78/2023/7

Številka odločbe: Sklep 06106-78/2023/7
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 212. člena ZEKom-2 in prvega odstavka 227. člena ZEKom-2 (ukrepi in ustreznost ravni varnosti ter zavarovanja osebnih podatkov in ravnanje izvajalca javnih komunikacijskih storitev ob ugotovljenih kršitvah varnosti osebnih)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora nad ukrepi in ustreznostjo ravni varnosti ter zavarovanja osebnih podatkov iz 212. člena ter nad ravnanjem izvajalca javnih komunikacijskih storitev ob ugotovljenih kršitvah varnosti osebnih podatkov iz prvega odstavka 227. člena Zakona o elektronskih komunikacijah izdala sklep, s katerim je postopek inšpekcijskega nadzora ustavila, saj v postopku ni bila ugotovljena kršitev nadzorovanih določb.

V izvedenem inšpekcijskem postopku se je izkazalo, da ima zavezanec sprejete ustrezne tehnične in organizacijske ukrepe, ki zagotavljajo takšno raven varnosti in zavarovanja svojih storitev, ki ustrezajo predvidenemu tveganju, oziroma, ustrezno urejena navodila zaposlenim za ravnanje ob prenosu lastništva naročniškega razmerja. V skladu s temi navodili je prenos naročniškega razmerja mogoče urediti le na enem izmed prodajnih mest zavezanca, pod pogojem, da sta ob tem prisotna tako naročnik - odstopnik, kot tudi nov naročnik - prevzemnik, oba pa morata izkazati svojo istovetnost z osebnim dokumentom. V izvedenem inšpekcijskem postopku se je prav tako izkazalo, da je v konkretnem primeru sporno ravnanje neznanega storilca, ki naj bi ponaredil podpis na pogodbi oziroma osebne podatke naročnika, torej vprašanje, ali so v obravnavanem primeru podani elementi kaznivega dejanja in kazenska ali civilna odgovornost neznanega storilca, kar pa ne predstavlja upravne zadeve, ki bi spadala v pristojnost agencije.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava