Skoči do osrednje vsebine

Sklep 06106-58/2023/16

Številka odločbe: Sklep 06106-58/2023/16
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem prvega in drugega odstavka 226. člena ZEKom-2 (neželena komunikacija)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je postopek nadzora vodila v zvezi z izvajanjem obveznosti iz prvega in drugega odstavka 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-2). V postopku nadzora je ugotovila, da zavezanec ni imel ustrezno urejenega sistema pridobivanja soglasij za pošiljanje tržnih elektronskih sporočil članom programa lojalnosti Shoppster Smart. S pavšalnim strinjanjem s splošnimi pogoji poslovanja določenega poslovnega subjekta namreč ni mogoče podati pravno veljavne privolitve, saj ta ni informirana, konkretna in prostovoljna. Kot taka pa ni skladna z določili Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES, ki se, kot predpis, ki ureja varstvo osebnih podatkov, na podlagi 75. točke 3. člena ZEKom-2 uporablja za presojo veljavnosti soglasja. Glede nadzora določb drugega odstavka 226. člena ZEKom-2 agencija kršitev ni ugotovila, saj je bil zavezančev sistem odjave od prejemanja elektronskih tržnih sporočil, upoštevaje zahtevnost prijave, še dovolj enostaven. Ker je zavezanec v postopku nadzora nepravilnost odpravil je agencija, na podlagi 135. člena ZUP, v zvezi z 3. členom ZIN postopek ustavila.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava