Skoči do osrednje vsebine

Sklep 06106-55/2023/4

Številka odločbe: Sklep 06106-55/2023/4
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem sedmega odstavka 209. člena ZEKom-2 v povezavi s prvim odstavkom 209. člena ZEKom-2 (pravica do ugovora in spora)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora v zvezi z izvajanjem obveznosti iz sedmega odstavka 209. člena v povezavi s prvim odstavkom 209. člena Zakona o elektronskih komunikacijah na podlagi prvega odstavka 28. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru izdala sklep, s katerim je postopek inšpekcijskega nadzora ustavila. V ugotovitvenem postopku se je namreč izkazalo, da zavezanka s tem, ko v dopisu naročniku ni navedla, da gre za njeno končno odločitev in da ima naročnik pravico do ugovora in spora, ni kršila nadzorovane določbe, saj naročnik v zvezi s postopkom odjave storitev pri prenosnem izvajalcu te pravice sploh ni imel, ker zavezanka v konkretnem primeru ni odločala ali ravnala v zvezi s pravicami in obveznostmi, ki jih določa ZEKom-2 in na njegovi podlagi izdani predpisi ali pogodba o zagotavljanju elektronskih komunikacijskih omrežij oziroma storitev.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava