Skoči do osrednje vsebine

Sklep 06106-125/2023/13

Številka odločbe: Sklep 06106-125/2023/13
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem 186. člena ZEKom-2 (zagotavljanje informacij pred sklenitvijo pogodbe)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je postopek nadzora vodila v zvezi z izvajanjem obveznosti iz 186. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (v nadaljevanju: ZEKom-2). Podrobneje ga je vodila glede obveznosti iz 3. točke prvega odstavka 186. člena ZEKom-2, v zvezi s petim odstavkom istega člena, t.j. glede informacij o tem, da se uporabnikom pri paketih MIO, A1 Vajb in A1 GO!, pri gostovanju v določenih državah izven EU samodejno vključi zakup 1 GB prenosa podatkov za znesek 9,99 EUR, ki ga lahko porabijo le v partnerskem omrežju (v nadaljevanju: 1 GB paket). Med postopkom je zavezanec informacije o 1 GB paketu dopolnil tako, da je tudi agencija mnenja, da so le te sedaj ustrezne in je glede na to agencija, na podlagi 135. člena ZUP, v zvezi z 3. členom ZIN postopek ustavila.

Zavezanec je namreč v dokument »Predhodne informacije«, ki se vsakemu uporabniku ustvari glede na razmerje, ki ga dejansko sklepa z operaterjem, v del »Informacije o storitvi oz. blagu« pri paketih dodal: »Del tega paketa je tudi samodejni zakup 1 GB prenosa podatkov po ceni 9,99 EUR, ki se aktivira zgolj ob prenosu podatkov med gostovanjem pri izbranih partnerskih operaterjih v več kot 50 državah izven EU/EEA (aktualni seznam, ki se dopolnjuje, se nahaja na www.a1.si/seznam-drzav). Zakup 1 GB je mogoče uporabiti izključno znotraj omrežij navedenih operaterjev in le znotraj istega obračunskega obdobja. Izven navedenih omrežij zakup ne velja in se prenos podatkov zaračuna skladno z veljavnim cenikom.«

Pred tem so bile informacije sicer dostopne na spletni strani zavezanca, kar pa ne predstavlja informacij na trajnem nosilcu podatkov, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja varstvo potrošnikov, oziroma če posredovanje na trajnem nosilcu podatkov ni izvedljivo, na način, ki omogoča, da lahko naslovnik dokument s temi informacijami preprosto prenese k sebi, če je v digitalni obliki. Prav tako so bile informacije dostopne v ceniku. Vendar so bile v ceniku dostopne le kot besedilo, ki je bilo v celoti napisano v enem odstavku, brez povezav (npr. z uporabo *) na del paketa, ki ga podrobneje opisuje in z manjšo velikostjo pisave od preostalih informacij na isti strani cenika. V tem odstavku je operater podajal več podrobnih informacij o posameznih paketih skupaj in nerazdeljeno. To je agencija ocenila, kot informacije, ki niso bile podane dovolj jasno in razumljivo, da bi bile skladne z določbami 186. člena ZEKom-2.

 

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava