Skoči do osrednje vsebine

Postopek o prekršku 71016-3/2019/7

Številka odločbe: Postopek o prekršku 71016-3/2019/7
Naziv odločbe: Nespoštovanje Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v EU.
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Prekrškovni nadzor

Agencija je po izvedenem postopku o prekršku 71016-3/2019 z dne 24. 5. 2018 za več storjenih prekrškov po 5. alineji prvega odstavka 5. člena Uredbe o izvajanju Uredbe (EU) o gostovanju v javnih mobilnih komunikacijskih omrežjih v Uniji (Uradni list RS, št. 55/2013 z dne 28. 6. 2013, v nadaljevanju: Izvedbena uredba) v povezavi s četrtim odstavkom istega člena izvedbene uredbe, pravni osebi Telemach d.o.o izrekla enotno globo 60.000,00 EUR in odgovorni osebi pravne osebe globo 1.600,00 EUR. Prekrški so bili storjeni s tem, da odgovorna oseba pri opravljanju dejavnosti kršiteljice pravne osebe, na sedežu pravne osebe, ni pravočasno obveščala svojih naročnikov v času gostovanja v tujini z SMS sporočilom ob dosegu 80% dogovorjene finančne ali količinske meje ter nato ob dosegu dogovorjene finančne in količinske meje ni sočasno oziroma nemudoma (tj. ob doseženih 50,00 EUR brez DDV) prenehala zagotavljati in zaračunavati regulirane storitve podatkovnega gostovanja, kar pomeni, da naročniku ni bil onemogočen nadaljnji podatkovni promet ob doseženih 61,00 z DDV, temveč je bilo dopuščeno, da je kljub doseženi finančni meji podatkovni prenos nemoteno potekal naprej.

 

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava