Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06106-91/2022/9

Številka odločbe: Odločba 06106-91/2022/9
Naziv odločbe: Nadzor nad izvajanjem prvega odstavka 158. člena ZEKom-1 (neželena komunikacija)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

S predmetno odločbo je agencija zavezancu odredila, da mora od naslednjega dne od vročitve te odločbe prenehati s pošiljanjem SMS sporočil, poslanih z namenom neposrednega trženja, tistim uporabnikom, ki so mu podali zahtevo za odjavo od prejemanja takšnih sporočil oziroma preklicali soglasje za njihovo prejemanje; ter mu hkrati naložila izvedbo ukrepov za zagotovitev odprave nepravilnosti. Na podlagi izvedenega dokaznega postopka je namreč agencija ugotovila, da je zavezanec s pošiljanjem SMS sporočil s tržno vsebino prijavitelju nadaljeval, kljub temu, da je ta soglasje za prejemanje zavezančevih SMS sporočil s tržno vsebino že pred tem preklical. Ob tem je agencija v odločbi še pojasnila, da 158. člen ZEKom-1 ne odvezuje pošiljatelja SMS sporočil, poslanih za namene trženja, da ob preklicu soglasja na strani prejemnika take vrste SMS sporočil, le-tega tudi ustrezno evidentira in udejani. Po katerem komunikacijskem kanalu bo prejemnik SMS sporočil s tržno vsebino pošiljatelja le-teh obvestil, pa je – v primeru odsotnosti usmeritev za odjavo v samem SMS sporočilu, poslanem za namen trženja – na prejemniku samem. Za boljši pregled nad prejetimi odjavami oziroma preklici soglasij je zato na strani pošiljateljev SMS sporočil, poslanih za namen oglaševanja, smiselna opredelitev komunikacijskega kanala za preklic soglasij že v samih SMS sporočilih, poslanih za namen trženja.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava