Skoči do osrednje vsebine

Odločba in sklep 06104-6/2020/9

Številka odločbe: Odločba in sklep 06104-6/2020/9
Naziv odločbe: Nespoštovanje obveznosti iz regulatorne odločbe agencije št.: 38244-1/2017/29 z dne 5. 12. 2017 za upoštevni trg 3a »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora v zvezi z izvajanjem obveznosti iz 16.e točke izreka regulatorne odločbe št.: 38244-1/2017/29 z dne 5. 12. 2017 (v nadaljevanju: regulatorna odločba) naložila zavezanki, da mora odpraviti ugotovljene kršitve obveznosti iz 16.e točke izreka regulatorne odločbe tako, da na svoji spletni strani objavi vzorčne ponudbe, katerih cene kapacitet bodo skladne z določbo 16.e regulatorne odločbe in v istem roku o sprejetih ukrepih obvestiti agencijo. Zavezanka mora svoje vzorčne ponudbe popraviti tako, da:

1. cene zakupa kapacitet za leto 2018, objavljene v Vzročni ponudbi za virtualno razvezavo lokalnega dostopa, veljavni od dne 4. 2. 2018 dalje, Vzročni ponudbi za virtualno razvezavo lokalnega dostopa, veljavni od dne 1. 7. 2018 dalje in Vzročni ponudbi za virtualno razvezavo lokalnega dostopa, veljavni od dne 13. 12. 2018 dalje znašajo:

  • Internet promet – rezidenčni: 644,02 EUR,
  • Internet promet – poslovni: 772,82 EUR,
  • Unicast video promet: 796,97 EUR,
  • Multicast video promet: 829,17 EUR,
  • VoIP promet: 837,22 EUR,

2. cene zakupa kapacitet za leto 2019, objavljene v Vzorčni ponudbi za virtualno razvezavo lokalnega dostopa, veljavni od dne 1. 1. 2019 dalje, Vzročni ponudbi za lokalni dostop na fiksni lokaciji, veljavni od dne 31. 3. 2019 dalje in Vzorčni ponudbi za lokalni dostop na fiksni lokaciji, veljavni od dne 1. 5. 2019 dalje znašajo:

  • Internet promet – rezidenčni: 362,23 EUR,
  • Internet promet – poslovni: 409,32 EUR,
  • Unicast video promet: 425,99 EUR,
  • Multicast video promet: 443,37 EUR,
  • VoIP promet: 489,01 EUR.

Prav tako mora zavezanka na svoji spletni strani objaviti obvestilo v zvezi s spremembami cen zakupa kapacitet, v katerem mora iskalce dostopa obvestiti, da je prišlo zaradi te odločbe do spremembe cen zakupa kapacitet in navesti vse vzorčne ponudbe, pri katerih so bile cene zakupa kapacitet spremenjene, vsem iskalcem dostopa v istem roku povrniti razliko med cenami zakupa kapacitet, določenimi v prvi točki tega izreka in cenami zakupa kapacitet, ki so veljale v posameznih obdobjih in jih je v teh obdobjih zaračunala iskalcem dostopa ter v istem roku o sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Postopek inšpekcijskega nadzora zoper zavezanko v zvezi s preverjanjem izvajanja obveznosti iz e) alineje 16. točke regulatorne odločbe, in sicer v zvezi s preverjanjem cen kapacitet v Vzorčni ponudbi za lokalni dostop na fiksni lokaciji, ki velja od dne 1. 1. 2020 dalje, se ustavi.

 

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava