Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06145-1/2023/6

Številka odločbe: Odločba 06145-1/2023/6
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor nad izpolnjevanjem obveznosti iz prve alineje 4. točke izreka odločbe agencije št. 38144-2/2021/26 z dne 10. 6. 2021 o dodelitvi radijskih frekvenc za prizemne sisteme, ki lahko zagotavljajo brezžične širokopasovne elektronske komunikacijske storitve (v nadaljevanju: odločba), ki je bila spremenjena z odločbo št. 38115-100/6 z dne 6. 4. 2022 (v nadaljevanju: spremenjena odločba)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v predmetnem postopku nadzora preverjala izpolnjevanje obveznosti zavezanke iz odločbe in spremenjene odločbe, in sicer v zvezi z iztekom roka, v katerem je morala zavezanka začeti ponujati storitve končnim uporabnikom preko 5G tehnologije v vsaj enem od pridobljenih frekvenčnih pasov in na območju vsaj enega večjega mesta. Agencija je po izvedenem postopku nadzora ugotovila, da zavezanka izpolnjuje s strani agencije naložene obveznosti iz odločbe in spremenjene odločbe, saj končnim uporabnikom v frekvenčnem pasu 2300 MHz na območju Mestne občine Kranj (z določenimi omejitvami) ponuja storitve preko 5G tehnologije. Tekom postopka je zavezanka na svojih spletnih straneh tudi dopolnila informacije v zvezi s pogoji uporabe storitev za končne uporabnike, zato je agencija uveden postopek s sklepom ustavila.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava