Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06106-99/2022/10

Številka odločbe: Odločba 06106-99/2022/10
Naziv odločbe: Nadzor nad izvajanjem drugega odstavka 148. člena ZEKom-1 s strani (podatki o naročnikih)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

S predmetno odločbo je agencija zavezancu odredila, da mora z naslednjim dnem od vročitve odločbe – v primerih, ko osebnih podatkov naročnikov, ki jih uporablja za namene neposrednega oglaševanja, ne pridobi iz javno dostopnih evidenc – prenehati s pošiljanjem pisemske pošte svojim naročnikom, poslane za namen neposrednega oglaševanja svojih storitev oziroma izdelkov, brez da bi za takšno ravnanje pridobil njihovo soglasje. Agencija je v postopku ugotovila, da zavezanec podatkov o osebnem imenu in naslovu naročnice (v zvezi s pošiljanjem spornega dopisa in aneksa) ni uporabil oziroma obdelal za namen izvajanja pogodbe, niti za kateri drugi namen iz 1. do 3. točke drugega odstavka 148. člena ZEKom-1, s soglasjem naročnice (4. točka drugega odstavka 148. člena) pa ni razpolagal, s čimer je kršil drugi odstavek 148. člena ZEKom-1. Agencija je še pojasnila, da v konkretnem primeru ni podana situacija iz 1. točke drugega odstavka 148. člena ZEKom-1, saj se izvajanje pogodbe nanaša zgolj na izvrševanje pogodbenih pravic in obveznosti strank posameznega (obstoječega) pogodbenega razmerja, s čimer se tudi obdelava podatkov za ta namen nanaša le na tiste situacije, ko bi izvajalec storitve za izvrševanje svoje ali naročnikove pogodbene obveznosti ali pravice potreboval obdelati določen podatek naročnika iz prvega odstavka 148. člena ZEKom-1. V konkretnem primeru objektivne potrebe v zvezi z izvajanjem predmetne naročniške pogodbe ni bilo, saj ponudba naročnici, da ob prejeti ugodnosti, imenovani popust zvestobe (12 mesecev plačevanja 10 % nižje naročnine), sklene aneks k že obstoječi naročniški pogodbi, in sicer za novo obdobje vezave v času trajanja 24 mesecev, ni v ničemer vplivala na izvajanje obstoječih pravic in obveznosti iz predmetnega naročniškega razmerja, ampak je zgolj ponujala cenovno ugodnost pri plačevanju naročnine za nadaljnjih 12 mesecev (ob vezavi za čas 24 mesecev).

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava