Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06106-85/2023/6

Številka odločbe: Odločba 06106-85/2023/6
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem obveznosti iz prvega odstavka 207. člena ZEKom-2 v povezavi s šestim odstavkom 177. člena ZEKom-2 (zehteva za pošiljanje papirnatega računa)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora v zvezi z izvajanjem obveznosti iz prvega odstavka 207. člena ZEKom-2 v povezavi s šestim odstavkom 177. člena ZEKom-2 izdala odločbo, s katero je zavezanki naložila obveznost, da mora pri zagotavljanju pravice naročnikov (najmanj) do nerazčlenjenega računa iz prvega odstavka 207. člena ZEKom-2 upoštevati tudi določbo šestega odstavka 177. člena ZEKom-2, in sicer, upoštevati mora zahteve naročnikov za pošiljanje računov v tiskani obliki. Agencija je zavezanki naložila tudi, da v prihodnje ne sme enostransko oziroma brez izrecnega soglasja naročnikov spreminjati dogovorjenega načina pošiljanja računov. V izvedenem inšpekcijskem postopku se je namreč izkazalo, da je zavezanka naročnikom poslala SMS sporočilo z obvestilom o spremembi načina pošiljanja računov, in sicer, da jih bodo po 1. 3. 2023 prejemali v elektronski obliki. V poslanem SMS sporočilu je bila naslovnikom sicer dana tudi možnost ohranitve tiskanega računa na način, da naročnik pošlje SMS z vsebino »RACUN TISK številka kupca« na telefonsko številko 070700700, vendar je pooblaščena oseba agencije ocenila, da je naveden način spreminjanja s pogodbo dogovorjenega načina pošiljanja računov neustrezen, saj v primeru neodzivnosti naročnika vodi v enostransko spremembo načina pošiljanja računov oziroma predstavlja kršitev nadzorovanih določb ZEKom-2.V primeru nadzora naročnik tudi ni bil uporabnik telefonske številke, za katero je bilo sklenjeno naročniško razmerje in na katero je prispelo sporno SMS sporočilo, zato z navedenim obvestilom ni bil seznanjen. Poleg tega je bil uporabnik starejša oseba, ki je bil slaboviden in nevešč uporabe sodobnih tehnologij, zato se na poslano SMS sporočilo ni mogel ustrezno odzvati. 207. člen ZEKom-2 določa, da imajo vsi naročniki storitev dostopa do interneta ali medosebnih komunikacijskih storitev na podlagi številke pravico najmanj do nerazčlenjenega računa, ki ga izvajalec storitev naročniku pošlje na način iz šestega odstavka 177. člena ZEKom-2. V skladu s šestim odstavkom 177. člena ZEKom-2 pa izvajalec storitev naročniku pošlje račun v elektronski obliki, razen če naročnik zahteva papirnati račun. Izdaja papirnatega računa na zahtevo naročnika je za naročnika brezplačna.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava