Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06106-43/2023/3

Številka odločbe: Odločba 06106-43/2023/3
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem prvega odstavka 192. člena ZEKom-2 (sprememba pogodbenih pogojev)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora v zvezi z izvajanjem obveznosti iz prvega odstavka 192. člena Zakona o elektronskih komunikacijah izdala odločbo, v kateri je zavezancu naložila, da mora v bodoče o vsaki enostranski spremembi pogojev, določenih v naročniški pogodbi, obvestiti naročnike najmanj 30 dni pred predlagano uveljavitvijo sprememb. Pri tem morajo biti naročniki tudi obveščeni, da imajo pravico v roku 60 dni od prejema obvestila odstopiti od naročniške pogodbe na način iz tretjega odstavka 192. člena ZEKom-2, če se s predlaganimi spremembami ne strinjajo.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava