Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06106-37/2022/15

Številka odločbe: Odločba 06106-37/2022/15
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tretjega odstavka 158. člena ZEKom-1 (neželena komunikacija –telefonski klici)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

S predmetno odločbo je Agencija za komunikacijska in omrežja in storitve Republike Slovenije zavezancu odredila, da mora prenehati s kršenjem tretjega odstavka 158. člena ZEKom-1 tako, da bo telefonske govorne klice za neposredno trženje izvajal le na tiste telefonske številke naročnikov ali uporabnikov, za katere je pridobil njihovo soglasje za uporabo v trženjski namen. Na podlagi izvedenega dokaznega postopka je agencija ugotovila, da zavezanec ni razpolagal s predhodnim soglasjem uporabnice. Zavezanec je v svojem odgovoru sicer dopuščal več različnih možnosti, zaradi katerih bi klic lahko bil opravljen, vendar nobene od slednjih ni dokazal oziroma predložil dokaza, ki bi izkazoval ustrezno pravno podlago za klic. Neutemeljena pa je bila tudi njegova navedba, da bi klic lahko bil opravljen, ker je uporabnica kupec zavezanca. Za izvajanje telefonskih govornih klicev z namenom neposrednega trženja zavezanec potrebuje predhodno soglasje, saj zanje ne velja izjema drugega odstavka 158. člena ZEKom-1, skladno s katero lahko fizična ali pravna oseba, ki od kupca svojih storitev pridobi njegov elektronski naslov, ta naslov uporablja za trženje svojih podobnih izdelkov.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava