Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06106-252/2022/5

Številka odločbe: Odločba 06106-252/2022/5
Naziv odločbe: Nadzor nad izvajanjem prvega odstavka 226. člena ZEKom-2 (neželena komunikacija – SMS sporočila)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

S predmetno odločbo je Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovneije zavezancu odredila, da mora z naslednjim dnem od vročitve te odločbe prenehati s pošiljanjem SMS sporočil, poslanih z namenom neposrednega trženja, tistim uporabnikom, od katerih za pošiljanje SMS sporočil s takšno vsebino ni pridobil predhodnega soglasja. Na podlagi izvedenega dokaznega postopka je agencija ugotovila, da zatrjevana soglasja niso ustrezna, saj ima zavezanec v splošnih pogojih navedeno, da se kupec že s samim nakupom strinja, da se ga o novostih podjetja občasno obvešča preko e-mail naslova ali SMS-a. Ker kupec ob nakupu sploh nima možnosti, da bi takšno soglasje zavrnil, te privolitve ni mogoče šteti kot prostovoljne. Posledično je agencija odločila, da ravnanje zavezanca, ko naj bi soglasje kupcev pridobil že zgolj z opravljenim nakupom in kupec ob nakupu sploh nima možnosti, da bi to soglasje zavrnil, ni ustrezno. 

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava