Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06106-198/2022/7

Številka odločbe: Odločba 06106-198/2022/7
Naziv odločbe: Nadzor nad izvajanjem prvega odstavka 158. člena ZEKom-1 (neželena komunikacija)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

S predmetno odločbo je agencija zavezancu odredila, da mora z naslednjim dnem od vročitve te odločbe prenehati s pošiljanjem SMS sporočil, poslanih z namenom neposrednega trženja, tistim uporabnikom, od katerih za pošiljanje SMS sporočil s takšno vsebino ni pridobil predhodnega soglasja. Na podlagi izvedenega dokaznega postopka je namreč agencija ugotovila, da zavezanec ni razpolagal s predhodnim soglasjem dotične uporabnice, ki bi mu dovoljeval pošiljanje SMS sporočil, poslanih za namen neposrednega trženja (in s tem tudi predmetnega SMS sporočila). Četudi sicer drži, da je predmetna uporabnica v letu 2016 podala take vrste soglasje drugi pravni osebi, zavezanec s tem ni mogel veljavno pridobiti predhodnega soglasja uporabnice za pošiljanje oglasnih SMS sporočil, saj (domnevno) soglasje za pošiljanje oglasnih SMS sporočil ni bilo dano njemu, ampak omenjeni družbi. Veljavne pravne podlage, na katero bi se zavezanec lahko upravičeno skliceval pa ne predstavlja niti (morebiti) sklenjen dogovor zavezanca o odkupu strank z navedenim podjetjem; upoštevaje okoliščino, da zavezanec ni pravni naslednik omenjene pravne osebe.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava