Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06106-191/2023/7

Številka odločbe: Odločba 06106-191/2023/7
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem prvega odstavka 226. člena ZEKom-2 (neželene komunikacije)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora v zvezi z izvajanjem obveznosti iz prvega odstavka 226. člena Zakona o elektronskih komunikacijah izdala odločbo, s katero je zavezancu naložila, da mora v prihodnje pri pošiljanju SMS sporočil, poslanih za namene neposrednega trženja, ravnati v skladu s prvim odstavkom 226. člena ZEKom-2 na način, da za pošiljanje SMS sporočil, poslanih za namene trženja, od dotičnih uporabnikov, ki jim je take vrste SMS sporočilo namenjeno, pridobi njihovo predhodno veljavno soglasje. Prav tako je zavezancu naložila, da mora v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe urediti svojo bazo telefonskih številk, ki jo uporablja za pošiljanje SMS sporočil za namene neposrednega trženja, tako da bodo v njej samo telefonske številke uporabnikov, ki so zavezancu za tovrstno uporabo svoje telefonske številke podali predhodno veljavno soglasje. V postopku nadzora je bilo ugotovljeno, da je zavezanec soglasja uporabnikov sicer pridobival, vendar na neustrezen način, saj je zavezanec štel, da je soglasje podano že s tem, ko se uporabnik oziroma kupec ob oddaji naročila oziroma nakupu izdelkov v spletni trgovini strinja s Splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti zavezanca (brez česar nakupa ni mogoče opraviti). Takšna privolitev pa ne pomeni prostovoljne, izrecne, informirane in nedvoumne izjava volje posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, in s katero z izjavo ali jasnim pritrdilnim dejanjem izrazi soglasje z obdelavo osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj (enajsti odstavek 4. člena Uredba (EU) 2016/679 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 27. 4. 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Ur. l. EU L 119/1 s spremembami; v nadaljevanju: Uredba)), in je zato neveljavna.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava