Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06106-112/2022/14

Številka odločbe: Odločba 06106-112/2022/14
Naziv odločbe: Nadzor nad izvajanjem petega odstavka 150. člena ZEKom-1 (imeniki)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

S predmetno odločbo je agencija zavezancu odredila, da mora od naslednjega dne od vročitve te odločbe za namen opravljanja klicev, ki imajo raziskovalni namen, upoštevati prepoved uporabe osebnih podatkov naročnikov, označene v zadnjem izdanem elektronskem imeniku na način, da ne izvaja klicev, opravljenih v raziskovalni namen, na telefonske številke tistih fizičnih ali pravnih oseb, ki imajo v zadnjem izdanem elektronskem imeniku označeno prepoved uporabe telefonske številke za klice, ki imajo raziskovalni namen. Agencija je ugotovila, da je zavezanec spornega dne po svoji pooblaščeni osebi opravil klic iz svoje telefonske številke na telefonsko številko naročnika, v katerem je poizvedoval, ali se bo klicani (tj. naročnik) udeležil parlamentarnih volitev in zastavljal s tem povezana vprašanja, kar predstavlja klic v raziskovalne namene, s čimer je kršil peti odstavek 150. člena ZEKom-1. Ni namreč upošteval, da je bila v zadnjem izdanem elektronskem imeniku dne 23. 4. 2022 za naročnikovo telefonsko številko označena prepoved njene uporabe za klice, ki imajo raziskovalni in komercialni namen. Pri tem je agencija še pojasnila, da elektronski imenik iz petega odstavka 150. člena ZEKom-1 predstavlja telefonski imenik, objavljen na www.itis.si (spletni imenik), kot to izhaja tudi iz navedb TSmedia d.o.o. – izdajatelja TIS, ki kot elektronski imenik definira telefonski imenik, objavljen na www.itis.si. Njegovo zadnjo izdajo pa tako predstavlja dnevna posodobitev, ki se (ponoči) – kot to navaja njegov izdajatelj – vrši vsakodnevno.

 

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava