Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06104-4/2020/31

Številka odločbe: Odločba 06104-4/2020/31
Naziv odločbe: Nespoštovanje obveznosti iz regulatorne odločbe agencije št.: 38244-1/2017/29 z dne 5. 12. 2017 za upoštevni trg 3a »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora v zvezi z izvajanjem obveznosti iz 16.e) točke izreka regulatorne odločbe št.: 38244-1/2017/29 z dne 5. 12. 2017 (v nadaljevanju: regulatorna odločba) na upoštevnem trgu 3a "Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji" naložila zavezanki, da mora odpraviti ugotovljene kršitve obveznosti iz 16.e) točke izreka regulatorne odločbe tako, da na svoji spletni strani objavi spremenjeno mesečno zakupnino backhaul optičnega vlakna za fizične razdalje na km, ki je vsebovana v 3. točki v poglavju 9.9 Vzorčne ponudbe za lokalni dostop na fiksni lokaciji, objavljeni dne 1. 5. 2020, in vseh njenih spremembah in dopolnitvah, objavljenih dne 6. 7. 2020, dne 21. 7. 2020 in dne 30. 10. 2020, 2. 12. 2020, 2. 3. 2021, 30. 4. 2021 in 2. 8. 2021 tako, da bo cena skladna z obveznostjo iz 16.e) točke izreka regulatorne odločbe, in sicer mesečna zakupnina backhaul optičnega vlakna za fizične razdalje na km znaša 36,99 EUR brez DDV.

Prav tako mora zavezanka na svoji spletni strani objaviti obvestilo v zvezi s spremembo mesečne zakupnine backhaul optičnega vlakna za fizične razdalje na km, v katerem mora iskalce dostopa obvestiti, da je prišlo zaradi te odločbe do spremembe mesečne zakupnine backhaul optičnega vlakna za fizične razdalje na km, navesti Vzorčno ponudbo in vse njene spremembe in dopolnitve, pri katerih so bile cene zakupa kapacitet spremenjene, ter v istem roku vsem iskalcem dostopa povrniti razliko med ustrezno ceno storitve mesečnega zakupa backhaul optičnega vlakna za fizične razdalje na km iz te odločbe in cene storitve mesečnega zakupa backhaul optičnega vlakna za fizične razdalje na km, kot velja od 1. 6. 2020 dalje, in jih je v tem obdobju zavezanka zaračunala iskalcem dostopa. Prav tako mora zavezanka o sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava