Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06104-3/2021/12

Številka odločbe: Odločba 06104-3/2021/12
Naziv odločbe: Nespoštovanje obveznosti iz regulatorne odločbe agencije št.: 38244-1/2017/19 z dne 5. 12. 2017 za upoštevni trg 3b »Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg«
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora v zvezi z izvajanjem obveznosti iz 10.d) točke izreka regulatorne odločbe št.: 38244-1/2017/19 z dne 5. 12. 2017 (v nadaljevanju: regulatorna odločba) na upoštevnem trgu 3b "Veleprodajni osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg" naložila zavezanki, da mora odpraviti ugotovljene kršitve obveznosti iz 10.d) točke izreka regulatorne odločbe tako, da na svoji spletni strani objavi spremenjene cene zakupa kapacitet za internetni promet za leto 2021, ki so vsebovane v Vzročni ponudbi za osrednji dostop na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg, veljavni od dne 1. 1. 2021 in vseh njenih spremembah in dopolnitvah z dne 22. 1. 2021, 1. 4. 2021 ter 1. 6. 2021 in 1. 9. 2021 dalje, tako da bodo skladne z obveznostjo iz 10.d) točke izreka regulatorne odločbe regulatorne odločbe, in sicer:

Regijski dostop
Internet promet: 1.493,73 EUR,
Poslovni internet: 1.687,91 EUR,
IP televizija – unicast način prenosa: 1.756,62 EUR,
IP televizija – multicast način prenosa: 1.878,67 EUR,
IP telefonija: 2.016,53 EUR,

Nacionalni dostop
Internet promet: 1.534,86 EUR,
Poslovni internet: 1.734,39 EUR,
IP televizija – unicast način prenosa: 1.805,00 EUR,
IP televizija – multicast način prenosa: 1.878,67 EUR,
IP telefonija: 2.072,06 EUR.


Prav tako mora zavezanka na svoji spletni strani objaviti obvestilo v zvezi s spremembami cen zakupa kapacitet, v katerem mora iskalce dostopa obvestiti, da je prišlo zaradi te odločbe do spremembe cen zakupa kapacitet, navesti Vzorčno ponudbo in vse njene spremembe in dopolnitve, pri katerih so bile cene zakupa kapacitet spremenjene, ter v istem roku o sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

 

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava