Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06104-2/2021/15

Številka odločbe: Odločba 06104-2/2021/15
Naziv odločbe: Nespoštovanje obveznosti iz regulatorne odločbe agencije št.: 38244-1/2017/29 z dne 5. 12. 2017 za upoštevni trg 3a »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora v zvezi z izvajanjem obveznosti iz 16.e točke izreka regulatorne odločbe št.: 38244-1/2017/29 z dne 5. 12. 2017 (v nadaljevanju: regulatorna odločba) naložila zavezanki, da mora odpraviti ugotovljene kršitve obveznosti iz 16.e točke izreka regulatorne odločbe tako, da na svoji spletni strani objavi spremenjene cene zakupa kapacitet za internetni promet za leto 2021, ki so vsebovane v Vzročni ponudbi za lokalni dostop na fiksni lokaciji, veljavni od dne 1. 1. 2021 in vseh njenih spremembah in dopolnitvah z dne 1. 4. 2021, 1. 6. 2021 ter 1. 9. 2021, tako da bodo skladne z obveznostjo iz 16.e) točke izreka regulatorne odločbe, in sicer:


Internet promet – rezidenčni: 391,06 EUR,
Internet promet – poslovni: 441,90 EUR,
Unicast video promet: 459,89 EUR,
Multicast video promet: 478,66 EUR,
VoIP promet: 527,94 EUR.

Prav tako mora zavezanka na svoji spletni strani objaviti obvestilo v zvezi s spremembami cen zakupa kapacitet, v katerem mora iskalce dostopa obvestiti, da je prišlo zaradi te odločbe do spremembe cen zakupa kapacitet, navesti Vzorčno ponudbo in vse njene spremembe in dopolnitve, pri katerih so bile cene zakupa kapacitet spremenjene ter v istem roku o sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava