Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06104-2/2020/5

Številka odločbe: Odločba 06104-2/2020/5
Naziv odločbe: Nespoštovanje obveznosti iz regulatorne odločbe agencije št.: 38244-2/2017/29 z dne 5. 12. 2017 za upoštevni trg 3a »veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«.
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora v zvezi z izvajanjem obveznosti iz 17.a) točke izreka regulatorne odločbe agencije št.: 38244-2/2017/29 z dne 5. 12. 2017  (v nadaljevanju: regulatorna odločba) 3a »za veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji«, z odločbo št. 06104-2/2020, z dne 17. 7. 2020, naložila zavezanki družbi Telekom Slovenije, d. d., da mora odpraviti ugotovljeno kršitev obveznosti iz 17.a) točke izreka regulatorne odločbe agencije št.: 38244-2/2017/29 z dne 5. 12. 2017 na način, da agenciji predloži dokazila oziroma izračune za leto 2018, ki vsebujejo celovit prikaz ločenih računovodskih evidenc za dejavnost veleprodajnega osrednjega dostopa na fiksni lokaciji za izdelke za množični trg  za storitve navedene v 17. d) točki regulatorne odločbe, ločeno od računovodskih evidenc za ostale druge dejavnosti, in pri tem upošteva obveznost ločitve računovodskih evidenc na podlagi stroškovne osnove tekočih stroškov (CCA) in metodologije dolgoročnih prirastnih stroškov (LRIC).  Prav tako mora agencijo obvestiti o sprejetih ukrepih z zvezi z izpolnitvijo obveznosti iz prve točke te odločbe.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava