Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06103-4/2018/15

Številka odločbe: Odločba 06103-4/2018/15
Naziv odločbe:
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora nad izvrševanjem obveznosti v zvezi z izvrševanjem obveznosti naloženih z odločbo agencije št. 38244-1/2017/29 (v nadaljevanju: odločba) z dne 5.12.2017 za veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji, in sicer obveznosti iz 6.točke glede rokov za izvedbo priklopov končnega uporabnika v primeru bakrenega in glede rokov za izvedbo priklopov končnega uporabnika v primeru optičnega omrežja družbi Telekom Slovenije d.d., z odločbo št. 06103-3/2018/15 z dne 18.12.2018 naložila, da mora sprejeti in implementirati ustrezne organizacijske in/ali tehnične ukrepe s katerimi bo izvedla priključitve v rokih naloženih v c. in d. alineji 6.točke odločbe v kateri so določeni roki za izvedbo priklopov končnega uporabnika ter o vseh sprejetih ukrepih ob poteku roka obvestiti agencijo. Družba Telekom Slovenije mora agenciji do 15. dne v tekočem mesecu poslati za pretekli mesec v elektronski obliki izpis vseh izvedenih naročil operaterjev in maloprodajne enote družbe Telekom Slovenije, d.d., za priklop končnega uporabnika v primeru bakrenega omrežja in v primeru optičnega omrežja.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava