Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06103-3/2021/14

Številka odločbe: Odločba 06103-3/2021/14
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem obveznosti iz 8. točke izreka odločbe agencije št.: 38241-1/2022/26 z dne 14. 7. 2022 na upoštevnem trgu 1 »Veleprodajni lokalni dostop na fiksni lokaciji« (postavljanje nerazumnih pogojev, ki za izvajanje storitev niso nujno potrebni)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

S predmetno odločbo je agencija zavezancu odredila, da mora v roku 30 (trideset) dni od vročitve te odločbe odpraviti ugotovljene kršitve obveznosti iz 8. točke izreka regulatorne odločbe tako, da iskalcem dostopa oziroma operaterjem preneha zaračunavati vse stroške, povezane z vzpostavitvijo dodatne medoperaterske povezave do nove xPON (Combo) aktivne opreme, iz točke 9.7. Vzorčne ponudbe za lokalni dostop na fiksni lokaciji, objavljene dne 1. 9. 2022, na posameznih funkcijskih lokacijah, kjer imajo operaterji že vzpostavljeno medoperatersko povezavo za zagotavljanje storitev virtualno razvezanega dostopa do obstoječe GPON opreme, če teh dodatnih povezav niso sami naročili.  Zavezanec mora v roku 30 (trideset) dni od vročitve te odločbe na svoji spletni strani objaviti obvestilo, v katerem mora iskalce dostopa obvestiti, da je prišlo zaradi te odločbe do prenehanja zaračunavanja vseh stroškov, povezanih z vzpostavitvijo nenaročenih dodatnih medoperaterskih povezav do nove xPON (Combo) aktivne opreme, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe, navesti Vzorčno ponudbo,  v kateri bo opredelil vključitev medoperaterskih povezav do nove opreme tako, da bo ta skladna s 1. točko izreka te odločbe ter v istem roku o sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava