Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06102-2/2022/5

Številka odločbe: Odločba 06102-2/2022/5
Naziv odločbe: Nadzor v zvezi z izvajanjem obveznosti iz 8. točke izreka odločbe agencije št.: 38241-1/2022/26 z dne 14. 7. 2022 v zvezi s storitvijo najema kabelske kanalizacije in jaškov ter storitve najema drogov
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

S predmetno odločbo je agencija zavezancu odredila, da mora odpraviti kršitve 8. točke izreka odločbe agencije št. 38241-1/2022/26 z dne 14. 7. 2022 tako, da v Vzorčni ponudbi za lokalni dostop na fiksni lokaciji, objavljeni dne 1. 9. 2022, veljavni od dne 1. 9. 2022 dalje ter vseh njenih spremembah in dopolnitvah odstrani zahtevi iz  točke 5.7.8 Proces poizvedbe, naročila, izvedbe, odpovedi in odprave okvar pri najemu kabelske kanalizacije in iz točke 5. 8. 12. Soglasja za dostop in delo na nadzemnem omrežju, da mora operater do začetka izvajanja del na kabelski kanalizaciji Telekoma Slovenije predložiti soglasja lastnikov nepremičnin, na katerih se nahajajo trase za namestitev in vzdrževanje opreme ter za fizični dostop do kabelske kanalizacije, sicer Telekom Slovenije iz seznama v prilogi pogodbe trase črta in se pogodba v tem delu šteje za razvezano.

Na podlagi izvedenega dokaznega postopka je agencija ugotovila, da določbi zavezanca (5.7.8 in 5.8.12) vsebovani v njegovi vzorčni ponudbi nista skladni z 8. točko izreka regulatorne odločbe, saj predstavljata nerazumni pogoj, ki za izvajane skupne uporabe ni nujno potreben. Posledično je agencija zavezancu naložila, da navedeni določili odstrani oziroma ustrezno popravi.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava