Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06101-2/2023/3

Številka odločbe: Odločba 06101-2/2023/3
Naziv odločbe: Inšpekcijski nadzor nad izvajanjem prvega odstavka 265. člena ZEKom-2 v povezavi s šestim odstavkom 265. člena ZEKom-2 in 2. členom Splošnega akta o zbiranju, uporabi in načinu dostopa do podatkov in informacij (obveznost dajanja podatkov in informacij)
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije je v postopku nadzora v zvezi z izvajanjem obveznosti iz prvega odstavka 265. člena ZEKom-2 v povezavi s šestim odstavkom 265. člena ZEKom-2 in 2. členom Splošnega akta o zbiranju, uporabi in načinu dostopa do podatkov in informacij, izdala odločbo, v kateri je zavezancu naložila, da mora v roku 5 dni od vročitve odločbe izpolniti Vlogo za prvo prijavo v sistem za poročanje podatkov, na podlagi katere se dodeli dostop do portala https://partner.akos-rs.si za oddajo podatkov o razvoju trga elektronskih komunikacij. Agencija je zavezancu naložila tudi, da mora najkasneje v roku 10 dni od pridobitve dostopa do navedenega portala izpolniti obrazce za posredovanje podatkov in informacij oziroma v portalu oddati vprašalnike za četrtletja: 2. četrtletje 2021, 3. četrtletje 2021, 4. četrtletje 2021, 1. – 4. četrtletje 2022, 1. četrtletje 2023 in 2. četrtletje 2023, in oddati letne vprašalnike za leti 2021 in 2022.

Pristojnosti agencije

Agencija je pristojna za reševanje sporov med operaterji glede tehničnih in komercialnih vprašanj operaterskega dostopa oz. medomrežnega povezovanja.

Preberite več

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava