Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06141-21/2019/4

Številka odločbe: Odločba 06141-21/2019/4
Naziv odločbe: Nadzor delovanja zvokovne difuzijske radijske postaje, ki deluje brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 81/15 in 40/17) ter ob smiselni uporabi določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07-UPB1 in 40/14) in Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v postopku nadzora nad spoštovanjem določil 31. člena Zakona o elektronskih komunikacijah zoper zavezanca Zavod sv. Martina, Srednja vas 33a, 4267 Srednja vas v Bohinju, ki ga zastopa direktor Jože Cerkovnik, po uradni dolžnosti naslednjo odločbo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava