Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06141-32/2019/5

Številka odločbe: Odločba 06141-32/2019/5
Naziv odločbe: Nadzor delovanja zvokovne difuzijske radijske postaje, ki deluje brez odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 81/15 in 40/17) ter ob smiselni uporabi določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07-UPB1 in 40/14) in zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v postopku nadzora nad spoštovanjem določil 31. člena Zakona o elektronskih komunikacijah zoper zavezanca RTV Slovenija, Kolodvorska ulica 2, 1550 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Igor Kadunc, po uradni dolžnosti naslednjo odločbo.Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 81/15 in 40/17) ter ob smiselni uporabi določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07-UPB1 in 40/14) in zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v postopku nadzora nad spoštovanjem določil 31. člena Zakona o elektronskih komunikacijah zoper zavezanca RTV Slovenija, Kolodvorska ulica 2, 1550 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Igor Kadunc, po uradni dolžnosti naslednjo odločbo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava