Skoči do osrednje vsebine

Odločba 06141-29/2019/5

Številka odločbe: Odločba 06141-29/2019/5
Naziv odločbe: Nadzor delovanja zvokovne difuzijske radijske postaje glede frekvenčnega razmaha in srednje moči signala MPX
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije izdaja na podlagi drugega odstavka 224. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Ur. l. RS, št. 109/12, 110/13, 40/14-ZIN-B, 81/15 in 40/17) ter ob smiselni uporabi določb Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07-UPB1 in 40/14) in zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v postopku nadzora nad spoštovanjem določil 31. člena Zakona o elektronskih komunikacijah zoper zavezanca Radio 94 d.o.o., Kazarje 10, 6230 Postojna, ki ga zastopa prokurist Sandi Curk, po uradni dolžnosti  naslednjo odločbo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava