Skoči do osrednje vsebine

Sklep 0611-6/2021/14

Številka odločbe: Sklep 0611-6/2021/14
Naziv odločbe: Nadzor nad kakovostjo prenosa poštnih paketov do 10 kg v obdobju od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je po uradni dolžnosti zoper zavezanca družbo Pošta Slovenije d. o. o., kot izvajalko univerzalne poštne storitve, uvedla postopek nadzora nad izvajanjem sprejema, usmerjanja, prevoza in dostave paketov do 10 kg, ki sodijo v nabor univerzalne poštne storitve, in sicer za obdobje od 1. 10. 2020 do 31. 12. 2020.

Na podlagi analize pridobljenih podatkov je agencija ugotovila, da zavezanec meseca decembra 2020 ni dosegel z 11. členom Splošnega akta o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve (Uradni list RS, št. 47/10 in 14/17; v nadaljevanju: Splošni akt) predpisanega standarda 95 % prenesenih paketov v treh delovnih dneh (D+3), meseca oktobra in novembra 2020 pa je zavezanec dosegel navedeni standard. V zvezi s predpisanim standardom prenosa 80 % paketov v dveh delovnih dneh (D+2) je agencija ugotovila, da je zavezanec navedeni standard dosegel v celotnem nadzorovanem trimesečnem obdobju.

Na podlagi 1. točke prvega odstavka 69. člena v povezavi s šestim odstavkom 3. člena ZPSto-2 bi do kršitve zakonodaje oziroma prekrška prišlo v primeru, če zavezanec s Splošnim aktom predpisane kakovosti ne bi dosegal tri mesece zapored ali štiri mesece v enem letu. Nedoseganje standarda 95 % prenesenih paketov v treh delovnih dneh (D+3) v enem mesecu, konkretno v mesecu decembru 2020, pa na podlagi 1. točke prvega odstavka 69. člena v povezavi s šestim odstavkom 3. člena ZPSto-2 ne predstavlja kršitve zakonodaje na način, da bi agencija zavezancu naložila kakršenkoli ukrep. Glede na navedeno je agencija postopek ustavila, saj niso bili izpolnjeni zakonski znaki prekrška.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava