Skoči do osrednje vsebine

Odločba 0611-7/2021/19

Številka odločbe: Odločba 0611-7/2021/19
Naziv odločbe: Nadzor nad cenami in splošnimi pogoji izvajanja univerzalne poštne storitve
Zavezanec:
Datum izdaje odločbe:
Vrsta odločbe: Inšpekcijski nadzor

Agencija je zoper zavezanca družbo Pošta Slovenije d. o. o., kot izvajalko univerzalne poštne storitve, vodila postopek nadzora zaradi sprememb, ki so pri izvajanju univerzalne storitve pričele veljati z dnem 1. 1. 2021. V postopku nadzora je agencija presojala nove Splošne pogoje izvajanja univerzalne poštne storitve, ki so stopili v veljavo z dnem 1. 1. 2021. Agencija je na podlagi izvedenega dokaznega postopka ugotovila nepravilnosti, zato je skladno s prvim odstavkom 64. člena ZPSto-2 zavezancu odredila, da mora:

  • zagotoviti prenos blaga znotraj univerzalne poštne storitve v notranjem in v mednarodnem poštnem prometu v enakih masnih stopnjah in po enakih cenah, kot je to zagotavljal na dan 31. 12. 2020, oziroma v masnih stopnjah in po cenah, h katerim bo agencija izdala soglasje na podlagi nove vloge za spremembo cen univerzalne poštne storitve, ki jo bo zavezanec vložil po izdaji te odločbe in se bo nanašala na poštne storitve prenosa blaga v notranjem in v mednarodnem poštnem prometu v masnih stopnjah nižjih od 2 kilogramov;      
  • pri izvajanju univerzalne poštne storitve v mednarodnem poštnem prometu zagotoviti sprejem, predelavo oziroma usmerjanje, prevoz in dostavo poštnih pošiljk z blagom tudi znotraj pisemskih poštnih tokov;
  • v roku 8 dni od vročitve odločbe prenehati zahtevati natančen opis vsebine poštnih pošiljk in zagotoviti njihov sprejem tudi brez natančnega opisa vsebine;
  • v roku 15 dni od vročitve odločbe na vseh obrazcih, v fizični ali v elektronski obliki, ki jih zahteva ob sprejemu poštnih pošiljk in na katerih je zahtevan natančen opis vsebine poštnih pošiljk, na jasen in nedvoumen način označiti, da natančen opis vsebine ni obvezen;
  • v roku 15 dni od vročitve te odločbe na vseh obrazcih, v fizični ali v elektronski obliki, ki jih zahteva ob sprejemu in na katerih je zahtevan podatek o pošiljateljevi ali naslovnikovi telefonski številki oziroma o številki mobilnega telefona oziroma o pošiljateljevem ali naslovnikovem elektronskem naslovu ali podatek o uvoznikovi telefonski številki oziroma fax številki oziroma elektronskem naslovu, na jasen in nedvoumen način označiti, da navedeni podatki niso obvezni.

Zavezanec mora v postavljenih rokih o odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih obvestiti agencijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava