Odziv agencije na članek »SDS in SMC zahtevata sejo odbora za kulturo o koncentraciji medijskega prostora«

Agencija objavlja pojasnila kot odgovor na članek "SDS in SMC zahtevata sejo odbora za kulturo o koncentraciji medijskega prostora", objavljenem 4. 10. 2021 na www.sta.si. Iz članka izhajajo navedbe, da je agencija (med drugimi organi) odgovorna za koncentracijo medijev, in sicer "60 različnih medijev v povezavi z Martinom Odlazkom", zato želi pojasniti naslednje, kot sledi v nadaljevanju.

Uvodoma želi agencija pojasniti, da ima na področju presoje koncentracije medijskega lastništva manjši del pristojnosti. Agencija tako na podlagi 58. člena Zakona o medijih sodeluje v postopku pridobivanja soglasja Ministrstva za kulturo, ki ga izdajatelj potrebuje pri pridobivanju več kot 20 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa. V tem postopku agencija na zahtevo Ministrstvu za kulturo zgolj posreduje podatke o pokritosti prebivalcev z določenim radijskim oziroma televizijskim programom in o morebitnem omejevanju koncentracije lastništva medijev ne odloča.

Agencija ima na podlagi Zakona o medijih in Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah pristojnost regulacije in nadzora samo nad radijskimi (samo nad določenimi členi ZMed) in televizijskimi programi ter nad avdiovizualnimi medijskimi storitvami na zahtevo, ne pa tudi nad ostalimi mediji (npr. tiskani, spletni). Prav tako agencija zgolj sodeluje v postopkih Agencije za varstvo konkurence, ki se nanašajo na koncentracije izdajateljev radijskih in televizijskih programov ter operaterjev, v kolikor je za podatke ali pojasnila s strani AVK zaprošena. Mnenja agencije za AVK niso zavezujoča. Ti postopki se vodijo po posebnih predpisih o varstvu konkurence in ne po medijski zakonodaji.

Agencija tako nima pristojnosti odločanja v postopkih presoje koncentracije medijskega lastništva kot tudi ne pristojnosti nadzora nad spoštovanjem določb o omejevanju medijske koncentracije. Ima pa agencija v okviru teh nalog vzpostavljeno dobro sodelovanje z Ministrstvom za kulturo, Agencijo za varstvo konkurence in Inšpektoratom za kulturo in medije. Poleg tega agencija tudi redno in tesno sodeluje s Svetom za radiodifuzijo.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava