Odgovori agencije na pripombe zainteresirane javnosti k osnutku Informativnega memoranduma za izvedbo večfrekvenčne dražbe

Agencija je danes na svoji spletni strani objavila odgovore na pripombe in mnenja zainteresirane javnosti na osnutek Informativnega memoranduma za izvedbo večfrekvenčne dražbe. Prejeta mnenja in pripombe je podrobno proučila in jih glede na zastavljene cilje pri predmetni podelitvi radijskih frekvenc v največji možni meri upoštevala.

Kljub nasprotovanju dveh največjih operaterjev, predmet javnega razpisa ostaja nespremenjen. Agencija bo tako v okviru javnega razpisa z javno dražbo ponudila radijske frekvence v vseh razpoložljivih frekvenčnih pasovih, in sicer v 700 MHz (vključno s 700 MHz SDL), 1500 MHz, 2100 MHz, 2300 MHz, 3600 MHz in 26 GHz. Agencijo namreč k podelitvi spektra zavezujejo roki iz dokumentov EU, poleg tega pa so operaterji izrazili interes za te frekvenčne pasove. Operaterji bodo lahko izbirali iz celega nabora prostih frekvenc in temu primerno pripravili ustrezen poslovni model, na podlagi katerega bodo lahko dolgoročno načrtovali izgradnjo svojega omrežja.

Ker v tem trenutku oprema za 5G tehnologijo za frekvenčni pas 2300 MHz v Evropi še ni na voljo, poleg tega pa je spektra v pasu 2300 MHz na razpolago neprimerno manj kot v pasu 3600 MHz, se je agencija odločila, da spektralno kapo, ki jo je sprva predvidela za frekvenčna pasova 2300 MHz in 3600 MHz, nadomesti s spektralno kapo 160 MHz le za pas 3600 MHz.

Trenutno operaterji razpolagajo z različno količino spektra v pasovih pod 1GHz (tj. v pasovih 800 MHz in 900 MHz). Ker bi lahko s pridobitvijo spektra v frekvenčnem pasu 700 MHz prišlo do različnih pogojev za izpolnjevanje obveznosti glede pokrivanja, je agencija znižala mejo za izpolnjevanje obveznosti glede pokrivanja v pasu 700 MHz, in sicer iz 2 x 30 MHz na 2 x 25 MHz.

Ob upoštevanju Priporočila Evropske komisije (EU) 2020/1307 z dne 18. 9. 2020 o skupnem naboru orodij za znižanje stroškov postavitve zelo visokozmogljivih omrežij ter zagotavljanju pravočasnega in naložbam prijaznega dostopa do frekvenčnega spektra 5G za spodbujanje povezljivosti in podporo okrevanju gospodarstva po krizi zaradi COVID-19 v EU (v nadaljevanju: Priporočilo o povezljivosti) se je agencija odločila, da souporabo aktivne opreme in frekvenčnega spektra, vključno z dinamično souporabo spektra, ne omogoči le na zahtevnih območjih, ampak tudi v primeru zgostitev omrežij zaradi potreb zagotavljanja zelo visokih kapacitet baznih postaj zmožnih nudenja gigabitnih prenosnih hitrosti.

Z namenom zagotavljanja predvidljivosti in na podlagi dodatnih usmeritev resornega ministrstva pa namerava agencija – kljub prejetim pripombam s tem v zvezi – v spremenjeni obliki vključiti obvezo operaterjev glede spoštovanja osnovnih zahtev na področju zagotavljanja varnosti omrežij, kot bodo te opredeljene v sami zakonodaji.

V zvez s prvotno predlagano cenovno omejitvijo v frekvenčnem pasu 2100 MHz je agencija na podlagi prejetih pripomb zainteresirane javnosti vnovič opravila poglobljeno analizo predmetnega ukrepa in njegovih učinkov na trg, pri tem pa se je dodatno posvetovala s svetovalci, strokovnjaki za podeljevanje spektra v drugih državah EU v okviru skupine za izmenjavo dobrih praks pri RSPG in z relevantnimi institucijami v Sloveniji. Po dodatni preučitvi je agencija ugotovila, da argumenti v prid uvedbi predmetnega pravila ne vzdržijo. Operater, ki je v tem trenutku imetnik samo frekvenc v pasu 2100 MHz, je na trgu javnih mobilnih komunikacijskih storitev prisoten že od leta 2006 in mu je tudi brez uvedbe predmetnega pravila omogočeno sodelovanje na dražbi oziroma kandidiranje za vse frekvence, ki bodo predmet večfrekvenčnega javnega razpisa z javno dražbo.

V zvezi s pripombami glede veljavnosti ODRF, pa agencija pojasnjuje, da lahko na podlagi trenutno veljavnega ZEKom-1 radijske frekvence na predmetnem javnem razpisu podeli za največ 15 let.

Na podlagi upoštevanja pripomb zainteresirane javnosti glede pravil dražbe bo agencija naredila tudi nekaj popravkov pravil dražbe in ostalih poglavij razpisne dokumentacije.

Javni razpis bo objavljen po potrditvi izklicnih cen na Vladi Republike Slovenije.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava