Odziv agencije na članek "Predlagana sprememba medijskega zakona po mnenju DNS z vprašljivo rešitvijo za lokalni radio"

Agencija objavlja pojasnila kot odgovor na članek »Predlagana sprememba medijskega zakona po mnenju DNS z vprašljivo rešitvijo za lokalni radio«, objavljenem na spletni strani www.sta.si dne 29.10.2020.

V članku je navedba, da se »Društvo novinarjev Slovenije (DNS) strinja s predlogom sprememb zakona o medijih, da lokalni radii s statusom posebnega pomena dobijo možnost za dostop do multipleksa in razvoja digitalnega radia. Vprašljiva pa se jim zdi rešitev, po kateri bi lokalni radii dobili frekvence v nacionalnem multipleksu. V nadaljevanju članka je še trditev, da bi lokalni radii z vstopom na nacionalni multipleks dobili nacionalno pokritost, ti programi bi se nato lahko prodali in nastale bi nove nacionalne mreže.

Agencija želi ob tem pojasniti, da bi predlagana zakonska rešitev 77. člena Zakona o medijih programom s statusom lokalnega programa posebnega pomena omogočila kandidiranje na javnem razpisu za pridobitev pravice za razširjanje programa na digitalnem prizemnem radiodifuznem omrežju, ne da bi pri tovrstnem razširjanju izgubili omenjeni status. Agencija želi poudariti, da omenjeni radijski programi za digitalno prizemno razširjanje ne morejo pridobiti frekvence, tako kot jo lahko pridobijo na javnem razpisu za analogno prizemno radiodifuzno razširjanje, ampak na javnem razpisu pridobijo zgolj pravico dostopa za razširjanje programa na digitalnem prizemnem radiodifuznem omrežju. Frekvence za digitalno prizemno omrežje pridobi operater omrežja (multipleksa), ki programu omogoči vstop in s tem razširjanje programa na podlagi omenjene pravice dostopa.

Nadalje agencija še dodaja, da pripravlja javni razpis za pravice dostopa radijskim programom na digitalno prizemno radiodifuzno omrežje, v katerem bodo imeli možnost kandidirati tudi omenjeni lokalni radijski programi posebnega pomena, in sicer na vzhodni del omrežja RS programi, ki so že prisotni v analognem prizemnem radiodifuznem omrežju v tem delu RS, in na zahodni del omrežja RS programi, ki so že prisotni v analognem prizemnem radiodifuznem omrežju v tem delu RS. Navedba iz članka, da bodo s omenjeno spremembo zakona lahko programi s statusom programov posebnega pomena pridobili dostop do nacionalnega pokrivanja na digitalnem prizemnem radiodifuznem omrežju, ne drži, saj bo program na tem javnem razpisu pridobil pravico dostopa zgolj za vzhodni ali zgolj za zahodni del RS, ne pa nacionalnega pokrivanja. Glede »povezovanja lokalnih radijskih programov v mreže« pa agencija dodaja, da se lokalni radijski programi s statusom skladno s prvim odstavkom 83. člena Zakona o medijih ne morejo povezovati v (regionalne, nacionalne) programske mreže iz 83. člena. To je namreč omogočeno programom, ki nimajo statusa programa posebnega pomena, kar pa ni predmet ureditve oz. spremembe 77. člena ZMed.

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava