Skoči do osrednje vsebine

Agencija ob prvem svetovnem dnevu ozaveščanja o dostopnosti opozarja na spletno vstopno točko za invalide

Danes prvič obeležujemo Svetovni dan ozaveščanja o dostopnosti, ki je namenjen spodbujanju zagotavljanja dostopnosti tehnologije za vse ljudi, ki se soočajo z različnimi vrstami oviranost.  Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenija se zaveda nujnosti in pomena dostopnosti tehnologije in storitev za vse ljudi, kar je pogoje za enakopravno vključevanje v družbo in procese odločanja. Zato ob tem dnevu znova obvešča javnosti, da je na spletni strani agencije na voljo vstopna točka za invalide. Tu so objavljene  informacije o tem, kaj je lahko na področju medijskih vsebin in telekomunikacijskih storitev prilagojeno za invalidne osebe, kako mora biti v železniškem prometu poskrbljeno za enakopraven dostop invalidov in kaj pri poštnih storitvah. Opisane so torej pravice invalidov iz vseh področij, ki so v pristojnosti agencije, pa tudi obveznosti operaterjev in izdajateljev programov. Agencija redno nadgrajuje informacije in spletno stran z namenom še boljše dostopnosti vsebine uporabnikom.

Tako agencija na enem mestu zagotavlja informacije: Kaj je v medijskih vsebinah lahko prilagojeno invalidnim osebam, kako morajo svojo ponudbo prilagoditi operaterji, kako mora biti zagotovljen dostop invalidnim osebam za uporabo vlakov, poštnim storitvam, pa tudi, kam se lahko invalidi obrnejo za pomoč in kaj storijo, če te pravice niso zagotovljene.

Invalidne osebe morajo namreč imeti možnosti za enakovredno vključevanje v življenjsko okolje in enakovreden dostop do informacij. Zato so na področju medijskih storitev namenjeni o namenjeni zlasti osebam z okvaro vida ali sluha, da lahko spremljajo avdiovizualne medijske storitve na njim prilagojen način.

Po zadnji spremembi Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah je bila agencija zadolžena za vzpostavitev spletne točke za prijavo pritožb glede dostopnosti avdiovizualnih medijskih storitev. Tako lahko invalidne osebe v primeru težav pri dostopnosti do programov ali storitev na zahtevo vložijo pritožbo na agencijo.

Hkrati pa agencija na pregleden način objavlja tudi pravice invalidov v železniškem prometu, kjer morajo prevozniki invalidnim osebam in osebam z omejeno mobilnostjo zagotoviti dostop do postaj, ploščadi, voznih sredstev in drugih prostorov.

Invalidne osebe imajo tudi več pravic za čim bolj nediskriminatoren dostop do uporabe elektronskih  komunikacij. Ena takih, ki jih morajo invalidnim osebam zagotoviti operaterji elektronskih komunikacij, je možnost klica v sili z uporabo znakovnih jezikov in drugih oblik negovorjenih jezikov ali vsaj s prenosom besedila prek mobilnega telefona.

Invalidne osebe morajo imeti tudi  nediskriminatorne možnosti dostopa do univerzalne poštne storitve - trajnega, rednega in nemotenega izvajanja ene ali več z zakonom določenih poštnih storitev s predpisano kakovostjo na celotnem ozemlju Slovenije ali na njenem delu, po cenah, dostopnih za vse uporabnike poštnih storitev v notranjem in čezmejnem poštnem prometu. Kot univerzalna storitev se med drugim izvaja tudi prenos poštnih pošiljk za slepe in slabovidne, ki so v skladu z ratificiranimi akti Svetovne poštne zveze oproščene plačila poštnine.

Agencija ob tem dodaja še, da se v primeru kršitve pravic, težav pri njihovem uveljavljanju ali v primeru vprašanj, invalidne osebe lahko obrnejo na agencijo, ki ima pristojnosti na področju zagotavljanja in nadzora pravic končnim uporabnikom invalidom. 

Za slepe in slabovidne(CTRL+F2)
barva kontrasta
velikost besedila
označitev vsebine
povečava